NOWA ERA SZCZEPIONEK
W POLSCE

Novavax to międzynarodowa firma biotechnologiczna działająca na rzecz walki z ciężkimi chorobami zakaźnymi poprzez odkrywanie, rozwój i dostarczanie innowacyjnych szczepionek pacjentom z całego świata.

Nasza technologia

Przy produkcji szczepionek korzystamy ze swojej autorskiej technologii rekombinowanych białkowych nanocząsteczek oraz wzmacniających immunogenność właściwości naszego adiuwantu Matrix‑M™.

Nanocząsteczki: stworzona z rekombinowanych białek nanocząsteczka może pomóc układowi odpornościowemu rozpoznawać białko docelowe z różnych stron1 – tak samo, jak układ odpornościowy dokładnie „zobaczyłby” prawdziwy patogen. W naszych szczepionkach nie ma rzeczywistego wirusa, a jedynie białko, stąd nie mogą one wywołać choroby.

Adiuwant Matrix‑M: nasz adiuwant Matrix‑M powstaje z saponin, które naturalnie występują w korze drzewa Quillaja saponaria (mydłodrzew właściwy), powszechnie rosnącego w Chile. Saponiny, przez wzgląd na swoje medyczne właściwości, są wykorzystywane od dawna2. Szczepionka zawierająca inny oparty na saponinie adiuwant została już wcześniej zatwierdzona przez Europejską Agencję Leków (European Medicines Agency, EMA)3

Obszary naszych badań

Świat bardzo potrzebuje nowych narzędzi, dzięki którym będzie można zmierzyć się z jednymi z największych wyzwań związanych z chorobami zakaźnymi. Firma Novavax wykorzystuje swoją unikatową technologię do działania na rzecz walki z obecnymi, pojawiającymi się oraz przyszłymi zagrożeniami dla zdrowia publicznego. Bezustannie zbiera informacje, prowadzi badania kliniczne, i gromadzi tzw. real world data, aby rozwijać szczepionki stanowiące odpowiedź na takie zagrożenia. Nasi naukowcy pracujący w programach badawczo‑rozwojowych (R&D) są zaangażowani w prace nad nowymi szczepionkami, które przynoszą efekty przy jednoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa osób biorących udział w naszych badaniach.

Our areas of research
Podsumowanie informacji o COVID‑194-6
icon of cold virus

Czynnik chorobotwórczy: koronawirus ciężkiego ostrego zespołu niewydolności oddechowej 2

Miejsce występowania: cały świat

Transmisja: wdychanie unoszących się w powietrzu kropel zawierających wirusa, rozproszonych podczas kaszlu, kichania lub mówienia przez osoby znajdujące się w bliskiej odległości; słabo wentylowane lub zatłoczone pomieszczenia; dotykanie rękami skażonych powierzchni, przenoszenie do oczu, nosa lub ust przez dotyk

Światowa epidemiologia:

 • Na całym świecie odnotowano około 628 milionów potwierdzonych przypadków COVID‑19 (stan na listopad 2022 r.). Szacuje się, że prawie 6,6 miliona z nich zakończyło się zgonem.
 • Do zakażeń może dochodzić u osób ze wszystkich grup wiekowych; wyższe ryzyko ciężkiego przebiegu choroby występuje u osób w wieku powyżej 65 lat oraz osób z chorobami przewlekłymi (nadciśnieniem, chorobą serca/płuc, cukrzycą, otyłością, nowotworem).
Podsumowanie informacji o grypie sezonowej7,8
icon of sars virus

Czynnik chorobotwórczy: wirus grypy typu A i wirusy grypy typu B

Miejsce występowania: cały świat

Transmisja: wdychanie unoszących się w powietrzu (do 1 metra) kropli zawierających wirusa, rozproszonych przez kaszel i kichanie zakażonych osób; dotykanie dłoni, na których znajduje się wirus

Światowa epidemiologia:

 • Sezonowe epidemie mają miejsce każdej zimy w klimatach umiarkowanych; przez cały rok w klimatach tropikalnych.
 • Szacuje się, że każdego roku, w skali globalnej, podczas epidemii ciężki przebieg choroby występuje u 3–5 milionów osób.
 • Rocznie w związku z grypą umiera nawet 500 000 osób.
 • Wyższe ryzyko powikłań występuje u kobiet w ciąży, dzieci poniżej 5. roku życia oraz osób starszych w wieku powyżej 65 lat.
 • Na wyższe ryzyko zakażenia wirusem grypy są narażeni pracownicy służby zdrowia.
Podsumowanie informacji o RSV9-13
icon of rsv virus

Czynnik chorobotwórczy: Syncytialny wirus nabłonka oddechowego (RSV)

Miejsce występowania: cały świat

Transmisja: kaszel i kichanie osób zakażonych; dotykanie dłońmi twardych lub miękkich powierzchni, na których znajduje się wirus; sezonowy schemat corocznych epidemii, których szczyt przypada na miesiące zimowe

Światowa epidemiologia:

 • Zakażenie RSV występuje u niemal wszystkich dzieci co najmniej raz w ciągu pierwszych 2 lat życia.
 • Z powodu braku rutynowych testów szacowanie obciążenia chorobą stanowi wyzwanie.
 • RSV stanowi główną przyczynę infekcji dolnych dróg oddechowych (ang. lower respiratory tract infection, LRTI) u niemowląt i małych dzieci oraz w znaczącym stopniu dotyka starszych osób w wieku 60+ lat.
 • Szacuje się, że w roku 2005, w skali globalnej, 33,8 miliona dzieci w wieku poniżej pięciu lat cierpiało na LRTI związane z RSV, a w 3,4 miliona przypadków doprowadziło to do hospitalizacji.
 • Szacuje się, że w roku 2015 wskutek LRTI związanych z RSV mogło umrzeć w przybliżeniu od 94 600 do 149 400 dzieci w wieku poniżej pięciu lat.
Podsumowanie informacji o MERS14-17
icon of mers virus

Czynnik chorobotwórczy: koronawirus bliskowschodniego zespołu oddechowego (MERS‑CoV)

Miejsce występowania: 27 krajów na Bliskim Wschodzie, w Afryce i Azji Południowej; 80% przypadków zgłaszanych w Arabii Saudyjskiej

Transmisja: bezpośredni lub pośredni kontakt z zakażonymi wielbłądami jednogarbnymi; rzadko kontakty międzyludzkie w gospodarstwach domowych i placówkach opieki zdrowotnej

Epidemiologia:

 • Znanych jest 858 przypadków zgonu z powodu zakażenia MERS‑CoV oraz związanych z nim powikłań (od pierwszego ogniska odnotowanego w roku 2012).
 • Odsetek zmarłych wśród osób z objawami (ang. case-fatality rate, CFR) może wynosić nawet 35%.
 • MERS dotyka osób obu płci (64,5% zgłoszonych przypadków stanowili mężczyźni), ze wszystkich grup wiekowych, a cięższy przebieg choroby występuje u osób starszych oraz osób z chorobami współistniejącymi, jak otyłość, cukrzyca, choroby serca i nerek lub osłabiony układ odpornościowy.
Podsumowanie informacji o SARS18-20
icon of sars virus

Czynnik chorobotwórczy: koronawirus ciężkiego ostrego zespołu niewydolności oddechowej (SARS-CoV)

Miejsce występowania: Chiny, Hongkong (Specjalny Region Administracyjny), Tajwan, Singapur, Kanada, ograniczona liczba przypadków w innych krajach Azji, Europy, Stanach Zjednoczonych

Transmisja: droga powietrzna w kropelkach śliny; dotykanie dłońmi skażonych powierzchni; przebieg epidemii w 2003 roku był związany z trasami podróży lotniczych; wyraźna możliwość wystąpienia kolejnych ognisk

Epidemiologia:

 • Ognisko SARS w 2003 roku spowodowało ponad 8000 zakażeń i 800 zgonów.
 • Odsetek zmarłych wśród osób z objawami (ang. case-fatality rate, CFR) szacuje się nawet na 9,6%.
 • Większość pacjentów stanowiły osoby wcześniej zdrowe w wieku 25–70 lat.
Podsumowanie informacji o malarii21
icon of malaria virus

Czynnik chorobotwórczy: gatunki z rodziny Plasmodium (istnieje pięć znanych gatunków z rodziny Plasmodium wywołujących malarię, z których
największe zagrożenie stanowią P. falciparum oraz P. vivax)

Miejsce występowania: Afryka Subsaharyjska (94% przypadków), Azja Południowo‑Wschodnia, wschodnie wybrzeże Morza Śródziemnego, zachodnie wybrzeże Oceanu Spokojnego, obie Ameryki (tj. cieplejsze regiony świata)

Transmisja: ukąszenia zakażonych samic komara widliszka

Epidemiologia:

 • Szacuje się, że w 2019 roku, w skali globalnej, na malarię zachorowało 229 milionów osób.
 • Doprowadziło to do 409 000 zgonów.
 • Najbardziej zagrożoną grupą dotkniętą przez malarię są dzieci w wieku poniżej 5 lat – stanowią dwie trzecie osób umierających z powodu tej choroby na świecie.
 • Szacuje się, że całkowity koszt finansowania programów kontroli i eliminacji malarii w 2019 roku wyniósł 3 miliardy dolarów.
Podsumowanie informacji o gorączce krwotocznej Ebola22,23
Ebola virus disease illustration Novavax

Czynnik chorobotwórczy: wirus Ebola

Miejsce występowania: Afryka Środkowa, Afryka Zachodnia

Transmisja: wirus Ebola przenosi się z dzikich zwierząt na ludzi oraz z człowieka na człowieka poprzez kontakt z krwią i płynami ustrojowymi lub skażonymi przedmiotami

Epidemiologia

 • W ciągu ostatnich 50 lat w Afryce Równikowej miało miejsce ponad 40 ognisk gorączki krwotocznej Ebola.
 • Jak do tej pory największe ognisko (w Afryce Zachodniej) spowodowało ponad 28 000 zakażeń i 11 000 zgonów w latach 2013–2016.
 • Odsetek zmarłych wśród osób z objawami (ang. case-fatality rate, CFR) szacuje się na 40–50%.
 • Zgodnie z szacunkami, w 2015 roku ognisko zakażeń wygenerowało koszty na poziomie 2,2 miliarda dolarów dla Gwinei, Liberii i Sierra Leone.

Obszary aktualnie prowadzonych przez nas badań to

Podsumowanie informacji o COVID‑194-6
icon of cold virus

Czynnik chorobotwórczy: koronawirus ciężkiego ostrego zespołu niewydolności oddechowej 2

Miejsce występowania: cały świat

Transmisja: wdychanie unoszących się w powietrzu kropel zawierających wirusa, rozproszonych podczas kaszlu, kichania lub mówienia przez osoby znajdujące się w bliskiej odległości; słabo wentylowane lub zatłoczone pomieszczenia; dotykanie rękami skażonych powierzchni, przenoszenie do oczu, nosa lub ust przez dotyk

Światowa epidemiologia:

 • Na całym świecie odnotowano około 628 milionów potwierdzonych przypadków COVID‑19 (stan na listopad 2022 r.). Szacuje się, że prawie 6,6 miliona z nich zakończyło się zgonem.
 • Do zakażeń może dochodzić u osób ze wszystkich grup wiekowych; wyższe ryzyko ciężkiego przebiegu choroby występuje u osób w wieku powyżej 65 lat oraz osób z chorobami przewlekłymi (nadciśnieniem, chorobą serca/płuc, cukrzycą, otyłością, nowotworem).
Podsumowanie informacji o grypie sezonowej7,8
icon of sars virus

Czynnik chorobotwórczy: wirus grypy typu A i wirusy grypy typu B

Miejsce występowania: cały świat

Transmisja: wdychanie unoszących się w powietrzu (do 1 metra) kropli zawierających wirusa, rozproszonych przez kaszel i kichanie zakażonych osób; dotykanie dłoni, na których znajduje się wirus

Światowa epidemiologia:

 • Sezonowe epidemie mają miejsce każdej zimy w klimatach umiarkowanych; przez cały rok w klimatach tropikalnych.
 • Szacuje się, że każdego roku, w skali globalnej, podczas epidemii ciężki przebieg choroby występuje u 3–5 milionów osób.
 • Rocznie w związku z grypą umiera nawet 500 000 osób.
 • Wyższe ryzyko powikłań występuje u kobiet w ciąży, dzieci poniżej 5. roku życia oraz osób starszych w wieku powyżej 65 lat.
 • Na wyższe ryzyko zakażenia wirusem grypy są narażeni pracownicy służby zdrowia.
Podsumowanie informacji o RSV9-13
icon of rsv virus

Czynnik chorobotwórczy: Syncytialny wirus nabłonka oddechowego (RSV)

Miejsce występowania: cały świat

Transmisja: kaszel i kichanie osób zakażonych; dotykanie dłońmi twardych lub miękkich powierzchni, na których znajduje się wirus; sezonowy schemat corocznych epidemii, których szczyt przypada na miesiące zimowe

Światowa epidemiologia:

 • Zakażenie RSV występuje u niemal wszystkich dzieci co najmniej raz w ciągu pierwszych 2 lat życia.
 • Z powodu braku rutynowych testów szacowanie obciążenia chorobą stanowi wyzwanie.
 • RSV stanowi główną przyczynę infekcji dolnych dróg oddechowych (ang. lower respiratory tract infection, LRTI) u niemowląt i małych dzieci oraz w znaczącym stopniu dotyka starszych osób w wieku 60+ lat.
 • Szacuje się, że w roku 2005, w skali globalnej, 33,8 miliona dzieci w wieku poniżej pięciu lat cierpiało na LRTI związane z RSV, a w 3,4 miliona przypadków doprowadziło to do hospitalizacji.
 • Szacuje się, że w roku 2015 wskutek LRTI związanych z RSV mogło umrzeć w przybliżeniu od 94 600 do 149 400 dzieci w wieku poniżej pięciu lat.
Podsumowanie informacji o MERS14-17
icon of mers virus

Czynnik chorobotwórczy: koronawirus bliskowschodniego zespołu oddechowego (MERS‑CoV)

Miejsce występowania: 27 krajów na Bliskim Wschodzie, w Afryce i Azji Południowej; 80% przypadków zgłaszanych w Arabii Saudyjskiej

Transmisja: bezpośredni lub pośredni kontakt z zakażonymi wielbłądami jednogarbnymi; rzadko kontakty międzyludzkie w gospodarstwach domowych i placówkach opieki zdrowotnej

Epidemiologia:

 • Znanych jest 858 przypadków zgonu z powodu zakażenia MERS‑CoV oraz związanych z nim powikłań (od pierwszego ogniska odnotowanego w roku 2012).
 • Odsetek zmarłych wśród osób z objawami (ang. case-fatality rate, CFR) może wynosić nawet 35%.
 • MERS dotyka osób obu płci (64,5% zgłoszonych przypadków stanowili mężczyźni), ze wszystkich grup wiekowych, a cięższy przebieg choroby występuje u osób starszych oraz osób z chorobami współistniejącymi, jak otyłość, cukrzyca, choroby serca i nerek lub osłabiony układ odpornościowy.
Podsumowanie informacji o SARS18-20
icon of sars virus

Czynnik chorobotwórczy: koronawirus ciężkiego ostrego zespołu niewydolności oddechowej (SARS-CoV)

Miejsce występowania: Chiny, Hongkong (Specjalny Region Administracyjny), Tajwan, Singapur, Kanada, ograniczona liczba przypadków w innych krajach Azji, Europy, Stanach Zjednoczonych

Transmisja: droga powietrzna w kropelkach śliny; dotykanie dłońmi skażonych powierzchni; przebieg epidemii w 2003 roku był związany z trasami podróży lotniczych; wyraźna możliwość wystąpienia kolejnych ognisk

Epidemiologia:

 • Ognisko SARS w 2003 roku spowodowało ponad 8000 zakażeń i 800 zgonów.
 • Odsetek zmarłych wśród osób z objawami (ang. case-fatality rate, CFR) szacuje się nawet na 9,6%.
 • Większość pacjentów stanowiły osoby wcześniej zdrowe w wieku 25–70 lat.
Podsumowanie informacji o malarii21
icon of malaria virus

Czynnik chorobotwórczy: gatunki z rodziny Plasmodium (istnieje pięć znanych gatunków z rodziny Plasmodium wywołujących malarię, z których
największe zagrożenie stanowią P. falciparum oraz P. vivax)

Miejsce występowania: Afryka Subsaharyjska (94% przypadków), Azja Południowo‑Wschodnia, wschodnie wybrzeże Morza Śródziemnego, zachodnie wybrzeże Oceanu Spokojnego, obie Ameryki (tj. cieplejsze regiony świata)

Transmisja: ukąszenia zakażonych samic komara widliszka

Epidemiologia:

 • Szacuje się, że w 2019 roku, w skali globalnej, na malarię zachorowało 229 milionów osób.
 • Doprowadziło to do 409 000 zgonów.
 • Najbardziej zagrożoną grupą dotkniętą przez malarię są dzieci w wieku poniżej 5 lat – stanowią dwie trzecie osób umierających z powodu tej choroby na świecie.
 • Szacuje się, że całkowity koszt finansowania programów kontroli i eliminacji malarii w 2019 roku wyniósł 3 miliardy dolarów.
Podsumowanie informacji o gorączce krwotocznej Ebola22,23
Ebola virus disease illustration Novavax

Czynnik chorobotwórczy: wirus Ebola

Miejsce występowania: Afryka Środkowa, Afryka Zachodnia

Transmisja: wirus Ebola przenosi się z dzikich zwierząt na ludzi oraz z człowieka na człowieka poprzez kontakt z krwią i płynami ustrojowymi lub skażonymi przedmiotami

Epidemiologia

 • W ciągu ostatnich 50 lat w Afryce Równikowej miało miejsce ponad 40 ognisk gorączki krwotocznej Ebola.
 • Jak do tej pory największe ognisko (w Afryce Zachodniej) spowodowało ponad 28 000 zakażeń i 11 000 zgonów w latach 2013–2016.
 • Odsetek zmarłych wśród osób z objawami (ang. case-fatality rate, CFR) szacuje się na 40–50%.
 • Zgodnie z szacunkami, w 2015 roku ognisko zakażeń wygenerowało koszty na poziomie 2,2 miliarda dolarów dla Gwinei, Liberii i Sierra Leone.

Nasz produkt

Nuvaxovid▼ dyspersja do wstrzykiwań Szczepionka przeciw COVID‑19 (rekombinowana, z adiuwantem)

Pracowników służby zdrowia zapraszamy do odwiedzenia strony  https://pl.novavaxcovidvaccine.com/hcp

Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się ze swoim lekarzem.

Jak skontaktować się z firmą Novavax
Zapytania ogólne

+48 22 104 74 91
09:00 - 17:00
Od poniedziałku do piątku

Dodatkowe informacje można znaleźć na naszej globalnej stronie novavax.com.

Adres: 
Novavax CH GmbH
Fraumünsterstrasse 16
8001 Zürich
Szwajcaria

Kontakt z mediami

Adres e‑mail: [email protected]
Numer telefonu: +41 44 553 05 71

Kontakt z inwestorami

Aby skontaktować się z członkiem zespołu ds. relacji z inwestorami, kliknij przycisk „Kontakt” poniżej.

 1. Krueger S, et al. Structural characterization and modeling of a respiratory syncytial virus fusion glycoprotein nanoparticle vaccine in solution. Mol Pharm. 2021;18(1):359–376.
 2. Marciani DJ. Elucidating the mechanisms of action of saponin-derived adjuvants. Trends Pharmacol Sci. 2018;39(6):573-585.
 3. Shingrix. Prescribing information. GSK; 2017.
 4. World Health Organization. WHO Coronavirus (COVID-19) Dashboard. https://covid19.who.int [Accessed November 2022].
 5. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Scientific Brief: SARS-CoV-2 Transmission. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/science/science-briefs/sars-cov-2-transmission.html [Accessed November 2022].
 6. CDC. People with Certain Medical Conditions. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html [Accessed July 2022].
 7. World Health Organization. Influenza (seasonal). Available at: https://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/influenza-(seasonal) [Accessed November 2022].
 8. Krammer F, et al. Influenza. Nat Rev Dis Primers. 2018;4(1):3.
 9. Borchers AT, et al. Respiratory syncytial virus—a comprehensive review. Clin Rev Allergy Immunol. 2013;45:331–379.
 10. Verwey C, Nunes M. RSV lower respiratory tract infection and lung health in the first 2 years of life. Lancet Glob Health. 2020;8(10):e1247–1248.
 11. Fasley A, Walsh E. Respiratory syncytial virus infection in elderly adults. Drugs Aging. 2005;22:577–587.
 12. Shi T, et al. Global, regional and national disease burden estimates of acute lower respiratory infections due to respiratory syncytial virus in young children in 2015; a systematic review and modelling study. Lancet. 2017;390(10098):946-958.
 13. Gonik B. The burden of respiratory syncytial virus infection in adults and reproductive-aged women. Glob Health Sci Pract. 2019;7(4):515-520.
 14. Azhar EI, et al. The Middle East respiratory syndrome. Infect Dis Clin North Am. 2019;33:891–905.
 15. Memish ZA, et al. Middle East respiratory syndrome. Lancet. 2020;395:1063–1077.
 16. Chafekar A, Fielding BC. MERS-CoV: Understanding the latest human coronavirus threat. Viruses. 2018;1093.
 17. Schindewolf C, Menachery VD. Middle East respiratory syndrome vaccine candidates: cautious optimism. Viruses. 2019;11:74.
 18. Weiss SR, Navas-Martin S. Coronavirus pathogenesis and the emerging pathogen severe acute respiratory syndrome coronavirus. Microbiol Mol Biol Rev. 2005;69:635–664.
 19. World Health Organization. Summary of probable SARS cases with onset of illness from 1 November 2002–31 July 2003. 24 July 2015. Available at: https://www.who.int/publications/m/item/summary-of-probable-sars-cases-with-onset-of-illness-from-1-november-2002-to-31-july-2003 [Accessed November 2022].
 20. World Health Organization. Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS). Available at: https://www.who.int/health-topics/severe-acute-respiratory-syndrome#tab=tab_1 [Accessed November 2022].
 21. World Health Organization. Malaria fact sheet. Available at: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/malaria [Accessed November 2022].
 22. Jacob ST, et al. Ebola virus disease. Nat Rev Dis Primers. 2020;6:13.
 23. CDC. Cost of the ebola epidemic. Available at: https://www.cdc.gov/vhf/ebola/history/2014-2016-outbreak/cost-of-ebola.html [Accessed November 2022].