Warunki użytkowania

Ta witryna internetowa została opracowana jako usługa firmy Novavax, Inc. („Novavax”). Znajdujące się w niej informacje mogą z czasem stawać się nieaktualne. Żadna z informacji zawartych w witrynie nie powinna być interpretowana jako porada ani zalecenie i nie należy opierać się na tych informacjach, podejmując decyzje czy działania. Firma Novavax nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dokładność, kompletność, wykorzystywanie ani aktualizowanie informacji zawartych w witrynie. MATERIAŁY TE SĄ DOSTARCZANE NA ZASADZIE „TAK, JAK JEST”, BEZ ŻADNEGO RODZAJU GWARANCJI, JAWNYCH ANI DOMNIEMANYCH, W TYM MIĘDZY INNYMI BEZ DOMNIEMANYCH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO UŻYTKU I NIENARUSZANIA PRAWA.

Jest to witryna utworzona w Stanach Zjednoczonych, która może zawierać łącza do innych witryn, w tym witryn oddziałów firmy Novavax znajdujących się w innych krajach. Firma Novavax nie może brać odpowiedzialności za informacje znajdujące się w witrynach osób trzecich. Choć firma Novavax stara się zamieszczać tylko łącza do stron internetowych osób trzecich, które są zgodne z obowiązującym prawem i regulacjami, a także standardami firmy Novavax, zawartość tych witryn może ulegać zmianie bez powiadamiania firmy Novavax. Firma Novavax nie bierze na siebie żadnej odpowiedzialności za informacje i opinie opublikowane w witrynach osób trzecich.

Żadna z informacji znajdujących się w tej witrynie nie stanowi zaproszenia ani propozycji zainwestowania w papiery wartościowe firmy Novavax ani przeprowadzania transakcji z ich wykorzystaniem. W szczególności rzeczywiste wyniki i rozwój wydarzeń mogą istotnie różnić się od wszelkich prognoz, opinii lub oczekiwań wyrażonych w tej witrynie, a na dotychczasowych wynikach cen papierów wartościowych nie wolno polegać jako na wskazówkach dotyczących przyszłych wyników.